832322644833806

thisSIDE Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum) a This Side Management & More Kft. (Székhely: 8200 Veszprém Kossuth utca 6.; Cégjegyzékszám: 19-09-521900; bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 29164839-2-19; e-mail: info@thissidestore.com; tárhelyszolgáltató: Lasarm Bt.; a továbbiakban: Üzemeltető vagy  thisSIDE vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.thissidestore.com oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

A This Side Management & More Kft., mint a  thissidestore.com online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a  thisSIDE rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a thisSIDE erre a célra szolgáló felülete, a thisSIDE által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Felhasználó/Vásárló jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

 1. Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

thisSIDE jelenti a This Side Management & More Kft. magyar gazdasági társaságot székhely: 8200 Veszprém, Kossuth utca 6.; cégjegyzékszám: 19-09-521900; adószám: 29164839-2-19;

thisSIDE Gift Card/ thisSIDE voucher / thisSIDE voucher card: mindazon kedvezményt megtestesítő vásárlási utalvány kereskedelmi megnevezése, amit a thisSIDE papír alapú vagy elektronikus vásárlási utalvány(ok) formájában rendelkezésre bocsát vagy értékesít akképpen, hogy azok a thisSIDE felületen megvásárolhatóak vagy a thisSIDE által folytatott marketing kampányok során megszerezhetőek és a fentebb említett felületen történő termékvásárlásokhoz jogosítanak kedvezményre;

thisSIDE Webáruház: a thissidestore.com oldalon található felület, amely a thisSIDE termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg;

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a thissidestore.com oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a thissidestore.com oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a thissidestore.com Általános Felhasználási Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése. Amennyiben a Felhasználó 18 év alatti személy, úgy a jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a törvényes képviselője elolvasta a Feltételeket, ezzel elfogadva az abban foglaltakat.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a thissidestore.com oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése. Amennyiben a Felhasználó 18 év alatti személy, úgy a jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a törvényes képviselője elolvasta a Feltételeket, ezzel elfogadva az abban foglaltakat.

Saját fiók: az Ügyfél a thissidestore.com oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a thissidestore.com weboldalon, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hozhat létre.

A thissidestore.com oldalon a Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és a megrendelés tartalmát.

A Felhasználó a regisztráció során, és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a thisSIDE tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a thissidestore.com használatából kizárni. A thisSIDE jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a thissidestore.com használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélés-szerűen használja a thissidestore.com platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platformok visszaélés-szerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

A Felhasználó/Ügyfél jogosult a fiókját törölni. Ebben az esetben csak az esetleges vásárlási információkat tároljuk tovább a törvényi előírásoknak megfelelően. A Fiók megszűntetése esetén a Felhasználó/Ügyfél által addig birtokolt Tartalom elérhetetlenné válik. A meg nem erősített vagy régóta inaktív fiókok is törlésre kerülhetnek.

Kedvencek: a thissidestore.com-on az Ügyfélnek lehetősége van a Kedvencek menüpontban egyéni terméklistákat összeállítani Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket követni kíván egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében – a thisSIDE által biztosított termék-, és szolgáltatáskövető-szolgáltatáson (Kereskedelmi Értesítések) keresztül.

Lista: a Kedvencek menüben összeállított terméklista, amelyben az összegyűjtött termékeket vagy szolgáltatásokat az Ügyfél egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében követheti, később a Kosárba helyezheti és megrendelheti, vagy törölheti.

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban.

Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti a thisSIDEtól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.

Weboldal: a www.thissidestore.com weboldalon található online kereskedelmi áruház.

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett/szereplő, a thisSIDE által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja. 

Szerződés: a thisSIDE és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, a thisSIDE és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Tartalom:

 • Minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
 • Minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a thisSIDE a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

 

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a thisSIDE által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a thissidestore.com oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a thissidestore.com-on megjelenített Termékekről, illetve a thisSIDE által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz a thisSIDE-nak, amelyet a thisSIDE e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül.

Kosárérték: egy Megrendelésben a thisSIDE-tól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően a thisSIDE részére fizetendő végösszeg.

Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, mobile értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről.

Információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár” vagy a „Saját fiók/Kedvencek” szekcióban helyez el.

 1. MEGRENDELÉS

2.1. Saját fiók

2.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználó/Ügyfél a Weboldalon Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával.

2.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le a thissidestore.com-on, a Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hozhat létre.

2.2. Megrendelés leadása

2.2.1.  A thissidestore.com weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

2.2.2 A Megrendelés értékét Ügyfél/Vásárló banki átutalás útján vagy Online bankkártyás fizetési móddal tudja kiegyenlíteni. Az online bankkártyás fizetések a Vásárló döntése alapján vagy a PayPal, vagy a Simple online fizetési rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a thisSide-hoz nem jutnak el. A PayPal-t a PayPal Holdings, Inc. míg a Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti.

2.2.3.  Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

2.2.4. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a thisSIDE Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a thisSIDE felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a thisSIDE megtagadhatja.

2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

2.3.1. A thisSIDE a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a thisSIDE-hoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés befogadásáról/rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés thisSIDE általi visszaigazolását.

A thisSIDE és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja a thisSIDE-tól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja a Megrendelés számát és tartalmát.

2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a thisSIDE nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.3.3.  A thisSIDE fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. A thisSIDE jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben a thisSIDE a Vásárló által már kifizetett, azonban a thisSIDE által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

2.3.4. A thisSIDE a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a thisSIDE – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére; Amennyiben ez nem lehetséges, a visszafizetés a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

2.3.5. A thisSIDE a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról a thisSIDE részére.

2.3.6. Ha a thisSIDE a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

2.3.7. A thisSIDE – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

2.3.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a magyar jog alkalmazandó, és amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 1. SZÁLLÍTÁS

3.1 A thisSIDE vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.

A Vásárláskor a Vásárló beállíthatja az Országot, ahová a megrendeléseit szállíttatni kívánja. A Weboldal a használatkor a kiválasztott országban elérhető termékeket jeleníti meg neki. A Megrendelés leadásakor a Vásárló köteles a kiválasztott ország területén található kiszállítási címet megadni!

3.2 A thisSIDE biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

3.3 A thisSIDE előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A thisSIDE előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a thisSIDE, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

3.4. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

 1. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 1. SZÁMLÁZÁS

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

5.2. A Vásárló az alábbiakban rögzített fizetési módokkal tudja kiegyenlíteni a Megrendelések ellenértékét: bankkártyás vagy online fizetéssel, továbbá thisSIDE Gift Card használatával. Egyedi estben a thisSIDE közvetlen megkeresésével lehetőség lehet a banki átutalással történő fizetésre is, ennek egyedi engedélyezésére és feltételeinek meghatározására thisSIDE jogosult.

5.3 A Vásárló a Termék átvételével egyidejűleg kapja kézhez a thisSIDE által – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – kiállított vásárlásához kapcsolódó, szállítási díjat is tartalmazó számlát, amelyen minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolt Termékek vételára és a fizetési mód. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a thisSIDE nem kötelezhető új számla kiállítására.

5.4. A thisSIDE nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok a thisSIDE számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra. Ezen fizetési mód az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 udapest, Hungária krt. 17.) és a PayPal Holdings, Inc. (székhely:            San José (Kalifornia), USA) által működtetett és biztosított. Minderről az Ügyfél/Vásárló a fizetési mód kiválasztását és aktiválását megelőzően tájékoztatást kap és adatai OTP Mobil Kft. és PayPal Holdings Inc. általi kezeléséhez hozzájárul.

5.5. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért, és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, a thisSIDE e-tekintetben felelősségét kizárja.

 1. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. 

6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

6.1.2. Az elállási jog a thisSIDE-dal szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót.

6.1.3. Az elállási jog gyakorlásának feltételeit, részletszabályait az általános felhasználási feltételek tartalmazza, az elállási jog gyakorlásához szükséges elállási nyilatkozat pedig az alábbi linken érhető el: https://thissidestore.com/wp-content/uploads/2021/11/elallasi_nyilatkozat.pdf

6.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a thisSIDE a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac thisSIDE által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
 7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
 8. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a thisSIDE a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

6.3. A thisSIDE fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa. A thisSIDE ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

 1. JÓTÁLLÁS

7.1. Minden thisSIDE által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A thisSIDE a Weboldalon új (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

7.2. A thisSIDE által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.

7.3. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló jelezheti a  https://thissidestore.com/kapcsolat/ oldalon.

7.4. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 1. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 2. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 1. elemi kár, természeti csapás okozta.
 2. SZAVATOSSÁG

8.1. Az Ügyfél a thisSIDE hibás teljesítése esetén a thisSIDE-dal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a thisSIDE számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a thisSIDE költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vásárló megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a thisSIDE adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.5. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a thisSIDE-dal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 

 1. FELELŐSSÉG

9.1. A thisSIDE nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a thisSIDE szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A thisSIDE nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. A thisSIDE nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

9.2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a kezelési utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

 1. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

10.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A thisSIDE fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Weboldal használatához, a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a thisSIDE-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a thisSIDE Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

10.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a thisSIDE megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a thisSIDE fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

10.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti a thisSIDE ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a thisSIDE szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító thisSIDE alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

10.5. A thisSIDE a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. A thisSIDE azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 1. SZELLEMI TULAJDON

11.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a thisSIDE tulajdonát képezi és a thisSIDE ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

11.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a thisSIDE kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

11.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.

11.4. Amennyiben a thisSIDE egy Ügyfélnek/Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

 1. TITOKTARTÁS

12.1. A Vásárló/Ügyfél által a thisSIDEnak szolgáltatott bármely jellegű információt a thisSIDE bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

12.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a thisSIDE előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

12.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja a thisSIDEnak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy a thisSIDE szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

 1. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK

13.2. A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket vagy Szolgáltatást helyezhet el Saját fiók alábbi részeibe:

“Kosár”, a thisSIDE Kereskedelmi Értesítésben informálhatja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:

 • „Kosár”felületre helyezett Termékek és Szolgáltatások árváltozásairól;
 • a Kosárba helyezett Termékekhez vagy Szolgáltatásokhoz hasonló Termékre és Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokról;
 • A Termékek és Szolgáltatások „Kosár”-ban létéről.

“Kedvencek”, a thisSIDE tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót a Kereskedelmi Értesítésben az alábbiakról:

 • A „Kedvencek” részbe helyezett Termékek és Szolgáltatások árváltozásairól
 • A „Kedvencekbe” helyezett Termékekhez vagy Szolgáltatásokhoz hasonló Termékre és Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokról

13.3. Termékek és a Szolgáltatások vásárlása esetén a thisSIDE Kereskedelmi Értesítést küldhet a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról:

 • A megvásárolt Termékekhez és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról.

Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és – közvéleménykutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvéleménykutatás során gyűjtött adatokat a thisSIDE hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvéleménykutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található.  A kutatásban rögzített válaszokat a thisSIDE nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy a thisSIDE-val kapcsolatba lépve.

13.4. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

 1. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ÍRÁSA

14.1 A kérdések és válaszok feltöltése az „Ügyfelek kérdései és válaszai” menüpontban történik. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

15.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:

https://thissidestore.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 1. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

16.1. A Szolgáltatások használata, vagy a velük történő interakció során a thisSIDE cookie-kat használ bizonyos típusú információk tárolására.

 1. VIS MAIOR

17.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a thisSIDE-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi thisSIDE számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

17.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

17.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 1. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

18.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

18.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.  A thisSIDE a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

18.3. A thisSIDE és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. 

18.4. A thisSIDE fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalakon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.

Budapest – 2022.02.10. –

UGRÁS FEL